Lokalt LØFT

KAPITAL FOR FRAMTIDA

SAMARBEID OM GODE IDEER.......

Vårt formål er å skape bedriftsøkonomisk lønnsomme bedrifter og varige arbeidsplasser og aktivt delta i prosesser som kan bidra til å få realisert andre lokale forretningsideer.

TJENESTER

Vi kan bidra med en rekke ulike tjenester for etablere og videreutvikling av rindalsk næringsliv, bl.a. disse:

  • egenkapital i form av aksjekapital e.l.

  • finansiering av kompetanseutvikling

  • nettverk med bred fagkompetanse

  • kandidater til styreverv o.l.

  • hjelp til å dokumentere og fremme dine idéer og din forretningsplan

Massevis av fornøyde kunder